Bafen Enerji | İnsan Kaynakları Politikaları

İnsan Kaynakları Politikamız

Hedeflerimize ulaşmak yolunda en önemli kaynağımızın insan olduğu bilinciyle, Bafen Enerji vizyon, misyon, ilke ve değerlerini destekleyen güçlü ve dinamik organizasyon yapısının oluşturulması ve gelişiminin sürekliliğini sağlamaktır. Kurum kültürü değerlerimiz doğrultusunda;

  • Çalışanlarımızla ilişkilerimizde ırk, dil, din, cinsiyet, uyruk, politik ve fiziksel durum gözetmeksizin yasalara ve etik kurallara uygun hareket ederiz.
  • İnsan kaynakları fırsat eşitliği ilkesi gereğince aynı nitelikte tüm aday ve çalışanların haklarını eşit gözetiriz.
  • Mevcut iş kanunu işleyişine hakim olarak uygulanmasında titizlikle çalışırız.
  • İş sağlığı ve güvenliği politikalarını çalışmalarımıza entegre eder ve uygulanmasında hassasiyet gösteririz.
  • Sürekli kaliteyi iyileştirici süreç ve sistemlerimiz ile çalışanlarımıza ve sektöre katma değer sağlarız.