İnsan Kaynakları Politikaları

İnsan Kaynakları Politikamız; Mefa Enerji misyon ve vizyonu doğrultusunda nitelikli insan gücü alımını gerçekleştirerek, çalışanların etkin ve verimli olabilmesini ve bu doğrultuda uyumlu bir iş ortamı oluşturulmasını sağlamaktır. Şirket kültürümüz doğrultusunda;

  • Şirketimizde gelişime açık, azimli, çözüm odaklı ve aidiyet duygusu gelişmiş kişilerle uzun yıllar birlikte çalışma ilkesini benimsiyoruz. Doğru işe doğru insan, doğru insana doğru iş politikasını her kademede yaşatarak gelişmek- geliştirmek felsefesini savunuyoruz.
  • ‘Fırsat Eşitliği’ politikasıyla her aday ve çalışanı, tecrübe ve becerileri doğrultusunda eşit değerlendirerek tüm haklarını korumaktayız.
  • Kalite politikalarına, standartlarına uygun ve İSG Politikasına duyarlı yaklaşım sergileyen bakış açısıyla çalışıyoruz.
  • 4857 sayılı iş kanunu mevzuatına uygun, tüm yasal hakların yerine getirilip uygulanmasında hassasiyet duyuyoruz.

Açık Pozisyonlar

Açık pozisyon bulunamadı.